Koekoeken in de knel tijdens zuidwaartse migratie via Spanje? door Raymond Klaassen

Ook in akkergebied roept in het voorjaar en zomer de koekoek luidt zijn eigen naam. Helaas wel steeds minder, want de soort neemt sterk af. Dat heeft o.a. te maken met de afname van de waardvogels waar de koekoek van afhankelijk is.

 
Image

Simultaan slaapplaatsen tellen 24 november  door Jitty Hakkert

Het blijft een bijzonder fenomeen om soorten die doorgaans een vrij solitair bestaan leiden samen te zien komen in de schemering als ze zich verzamelen voor het slapengaan. Dezelfde plekken worden vaak jaarlijks door kiekendieven gebruikt om de nacht door te brengen. Graag willen we deze slaapplaatsen blijven volgen 
en daarom deze oproep. Doe je mee? 

 
Image

Broedende veldleeuweriken op het Zeeuwse akkerland door Niels Godijn

In 2021 en 2022 voeren we broedbiologisch onderzoek uit naar de veldleeuweriken bij Burghsluis op Schouwen-Duiveland. Stichting het Zeeuws Landschap regisseert in dit gebied van 500ha natuurinclusieve landbouw op akkerland. Een keur aan maatregelen moeten leiden tot herstel van de akkervogelpopulatie.

 
 
Image

Hoogte- en dieptepunten tijdens het wulpenbroedseizoen

Elk jaar wordt het onderzoek naar broedende wulpen in de akkers en graslanden van Drenthe verder uitgebreid. Het begint al in het vroege voorjaar wanneer de vele vrijwilligers van de wulpenbrigade beginnen met het observeren van paren en opsporen van nesten. 

Image

Roofvogelroutes rijden en de eerste resultaten

Naast de integrale roofvogeltellingen zijn we in 2019 gestart met het tweewekelijks rijden en tellen van roofvogelroutes. Vorig jaar zijn er 20 door vrijwilligers getelde routes bijgekomen zodat in totaal 640 km² bekeken wordt op het voorkomen van roofvogels en andere muizeneters.

Image

Migration Strategies of Birds of Prey in Western Palearctic

Afgelopen jaar kwam het boek ‘Migration Strategies of Birds of Prey in Western Palearctic’ uit. Een 320 (!) pagina’s overzichtswerk van de kennis over migratie van roofvogels in Europa. Almut Schlaich en Raymond Klaassen schreven het hoofdstuk over de grauwe kiekendief voor dit boek. 

 
Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image